Slm üstadlar harita üzerine bir ilanın konumunu aşağıdaki kod ile çekip gösterebiliyorum, tüm ilanların konumlarını göstermek için nasıl...